A Scotsman, an Irishman and a Bulgarian weaponise dancing.